гергани

26.1.11

снимка: тук
третата чернова за деня
Гери пише в своята книга, че
зад прозаични имена се крият вълуващи
хора
Елин Рахнев има своята свидна Гергана
и нейния съпруг свиня, свиня
Славейковата Гергана е пиле шарено
златно агънце
а тея е тъпа овца

Няма коментари: