La bicha

5.11.10

Измъкваш ме от всичките ми кожи и безкраища,
прочиташ ме и ме забравяш толкова внезапно,
нямам време да си преброя нещастията, идваш
бедствено там, където не достигам.
Познаваш ме неравноделно, аз съм паралелната ти
минорна тоналност и се стремя да се разрешавам в
теб, но ти си броня със рицар, a в тази приказка
аз трябва да се отърва от ламята.

и тъй като в модерните разкази няма красиви
принцеси и дълги коси, по които да се изкачиш до
сърцето ми, най-логичното нещо е аз да бъда
ламята и да трябва да се боря със себе си

credits: Bebe, La Bicha