Религия II

7.11.10


Още ми държиш влага.
По устните. Всяка секунда
ме води по близо до скока
във вечното, по близо
до онази религия, която
ще ме задължава да падам
на колене всекидневно
и ще го правя с желание.
Дилов казва, че любовта
убива времето.
Паметник ще му направя.

credits: Alexia Sinclair Art