"....they toll for thee"

21.10.10

Чуй този звук................
Това е звукът от камбаните на твоята съвест. Големи колкото айсберги, също толкова невъзмутими. Удрят се една в друга, изцеждат истината през процепи като на чаена цедка, изкарват това, което остава от нас през мелачна машина.

Чуй звука от удара в земята. От загребването в грешките с лъжица. От преглъщането на обидите и гордостта, които носим в излишък. Чуй звука от показалеца ми, ръгнат в гърдите ти (останалите 4 пръста се забиват в личната ми съвест, но това го слагам в скоби). Звукът от мокрите ми устни по бедрата ти. Звукът на мокрите ми устни по-нагоре. Звукът при изпращане на терминала.

Камбаните бият за тебе, любими, удрят по всички биологични часовници в моето тяло. Всяка секунда, взета назаем дърпа въжето- на твоята съвест и на моята тяга.

credits: Salvador Dali