The Dreamer

6.10.10

Дните може да убиват мечтите,
както бе казал човекът в такисто,
но не съм съвсем съгласна, защото
имам един
мечтател
и цялото негово творчество също е мое,
и смехът му отеква във вените ми,
и влизам в съня му, а пък той не помни.
Само аз знам какво правя там-
гледам го отвътре на бавен каданс.">