ЕКСтрата

1.10.10

Новият ми текст е сглобен от стари мои постове, стари размисли и страсти, които пък не са много по- различни от настоящите. Сега съм само една идея по-уверена. Аз и The Dark Lady.