I`m every woman

22.6.10


Дълго време беше нужно да разбера, че
аз мога да бъда всичко, за което
си мечтаеш. Дори накрая го повярвах.
Чудесно знание.