Sealed with a kiss

30.1.10

Aко още имаш
дъх на вино в себе си и някак
сладко ти миришат дланите и по дрехите ти
има генетичен материал от двама ни и още искаш да
намажеш от мирото на спасението и на тръпката, з н а ч и
надеждата за нешето съвместно "бъдене" е още жива
и ще продължиш да виждаш в мен А л и с а и
Червената кралица и ще искаш да ми сваляш
сутиена и да ми целуваш бенките и да
пиеш с о к директно от живота ми
да имаш вкус на вино и да имаш
и м а ш в к у с н а н а с